serbian/ engleski

01.1 profil

dipl.ing.arh. Dejan Stanojević
dipl.ing.arh. Maja Pantovic-Stanojević

projektantski tim „DAAM STUDIO“ oformljen je 1997. Polje našeg rada pokriva sve oblasti u arhitekturi od urbanističkih projekata i konsaltinga, preko arhitekture objekata različite namene, do projektovanja enterijera i nadzora nad izvodjenjem radova

kontakt

intervju

01.2 kontakt

dipl.ing.arh. Dejan Stanojević
dipl.ing.arh. Maja Pantović-Stanojević

DAAM studio
Cara Uroša 15/I, Beograd

email: daam-dejan(at)sbb.co.yu
email: daam-maja(at)sbb.co.yu

website : www.daam.co.rs

o nama

intervju

01.3 intervju

o nama

kontakt

arhitektonsko-urbanistički

02.1.1. Kragujevac

02.1.2. Trifkovićev trg

02.1.3. Strahinjića Bana

03. 1. PORODIČNE KUĆE
03.1.1. Monte Bora
03.1.2. Jovanova
03.1.3. Krajiška
03.1.4. Simina
03.1.5. Milana Rakića

03.2. STAMBENI OBJEKTI
03.2.1. Strumička
03.2.2. Požarevačka

03.3. POSLOVNI OBJEKTI
03.3.1. kompleks SQUADRA
03.3.2. hala KOMPRESOR
03.3.3. RENAULT
03.3.4. MEGASTORES BGD
03.3.5. CARPETLAND

04.1 RESTORANI
04.1.1. Vuk
04.1.2. PePen
04.1.3. Rubin
04.1.4. Rad

04.2 FAST-FOOD
04.2.1. Mole
04.2.2. Pauzza

i 04.3. POSLOVNI PROSTOR
04.3.1. ARTEFACTO
04.3.2. IPS MAMUT „UŠĆE“
04.3.3. TRAMPEX

04.4 IZLOŽBENI PROSTOR
04.4.1. 03ONE

04.5 STANOVI
04.5.1. Sadaf 4 - Dubai
04.5.2. Lion, Bul. Kralja Aleksandra
04.5.3. Makedonska
04.5.4. Jevremova
04.5.5. Voždovac
04.5.6. Resavska

l i g h t o l o g y

novi radio beograd

p s a publishers I architekten

maja.estonian architectural review

cortolefilm.com

paul weller

amy winehouse

d e s i g n e d   b y  kucjica.org

daam studio, maja pantovic stanojevic, dejan stanojevic, beograd, arhitektura i urbanizam, projektovanje, enterijer

dipl.ing.arh. Dejan Stanojevic + dipl.ing.arh. Maja Pantovic-Stanojevic

Diplomirali na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine.

Projektantski tim koji radi pod imenom „DAAM STUDIO“ postoji vec 10 godina.
Bavi se projektovanjem i dizajniranjem kako spoljašnjih tako i unutrašnjih prostora.

Pruža sve usluge projektovanja iz oblasti arhitekture i urbanizma, kao što su:
izrada urbanistickih projekata, projektovanje enterijera, stanova, stambenih kompleksa, poslovnih objekata, turisticko-ugostiteljskih objekata, prostora kulture, sporta itd.

02.1.1 idejno arhitektonsko-urbanističko
rešenje središnje zone grada
P R O D O R u Kragujevcu
2003 godine
II nagrada

autorski tim: Dejan Stanojević, Maja Pantović-Stanojević, Ljiljana Vukanić, Dragomir Krivokuća

Mnogi srpski gradovi, kao i Kragujevac, preživeli su kroz vekove svog razvoja razlicite faze. Nekad su brže, nekad sporije napredovali, uvek se približavajuci Evropi, a udaljavajuci se od orijentalnog uticaja i nacina života. Odsustvo kontinuiteta u razvoju Kragujevca, kako iz istorijskih tako i iz ekonomskih razloga, prisutno je i vidljivo u prostorno fizickom smislu. Mnoge kontradiktornosti izmedju evropske i orijentalne urbanizacije ostavile su trag u urbanoj matrici grada i njegovog centra. Ovo su možda najvažniji uzroci stanja koje danas zaticemo, tako da su nacin života, kultura i nivo gradjanske svesti po kvalitetu daleko ispred kvaliteta gradskog prostora i uže gledano, gradskog centra. Nezavršeni planirani i neplanirani pokušaji i improvizacija u formiranju gradskog centra reflektuju se na prostor celine nazvane “Prodor”. Ovim konkursnim rešenjem daje se odgovor na postojece probleme , uz nastojanje da se uhvati kontinuitet razvoja centra uz poštovanje svih specificnosti zatecenog stanja.

KONCEPT

Za formiranje koncepta od posebnog je znacaja valorizacija postojeceg prostora predmetnog podrucja , njegovih karakteristicnih ambijenata i prostornih sklopova. Posle analize postojeceg stanja, mogucnosti i potencijala koje predmetni prostor poseduje, donete su kljucne odluke koje su uticale na formiranje ideje i koncepta.
Kljucna zamisao ovog idejnog rešenja jeste formiranje gradskog trga namenjenog pešacima, sa znacajnim kulturnim objektima koji ga okružuju. Takodje veoma važna nit jeste delimicna rekonstrukcija bloka prema “Krstu” samim tim i produžetak pešacke zone-ulice do ulice Save Kovacevica, odnosno do Višnjiceve ulice.

|| 02.1.2. Trifkovićev trg || 02.1.3. Strahinjića Bana ||

02.1.1 idejno urbanističko-arhitektonsko
rešenje
Trifkovićevog trga u Novom Sadu
2004. godine
II nagrada

autorski tim: Dejan Stanojević, Maja Pantović-Stanojević, Ljiljana Vukanić, Selena Savić saradnik: Marko Dimitrijević

UDAHNUTI ZIVOT GRADSKOM PROSTORU
Spontano nastali prostor Trifkovićevog trga ima sve predispozicije da funkcioniše kao gradski trg, što sada svakako nije. To mu pre svega pruža položaj u gradskoj matrici, kontakt sa frekventnim kolsko-pešackim pravcima i blizina centralne pešačke zone. U bližoj buducnosti treba ocekivati spajanje te zone i Trifkovicevog trga

KONCEPT

kvalitet trga prepoznaje se u velikom broju vizura i dogadjanja koje posmatrac može da ima krecuci se, prilazeci i boraveci na trgu. Pod pretpostavkom ogranicenog gradskog budžeta, Grad bi trebalo da pripremi i otvori mogucnosti za investiranje privatnom kapitalu u prvoj fazi, na lokacijama koje ce za potencijalne investitore biti najinteresantnije. Naplacujuci korišcenje zemljišta i infrastrukture u srazmeri sa ekskluzivitetom lokacije, doci ce se do dela sredstava za realizaciju javnog prostora trga.

|| 02.1.1. Kragujevac || 02.1.3. Strahinjića Bana ||

02.1.3.idejno arhitektonsko-urbanističko
rešenje ulice i delova fasada u ulici
Stahinjica Bana u Beogradu
2003. godine
I nagrada

autorski tim: Dejan Stanojević, Maja Pantović-Stanojević, Ljiljana Vukanić, Dragomir Krivokuća

KONCEPT

Osnovna opredeljenja u formiranju koncepta ulice umirenog saobracaja jesu sledeca: -davanje prednosti biciklistickom i pešackom saobracaju u odnosu na kolski -stvaranje karakteristicnih ambijenata na potezu ulice koji ce zaokružiti sliku ulice i uspostaviti novi duh -postavljanje zelenog pojasa pored objekata, kao zaštitne zone stanova -poslovnih prostora -formiranje izloga lokala ispred fasade u širini istoj kao i zeleni pojas -trasiranje pešackog toka bez ikakvih prepreka sa obe strane kolovoza -formiranje jedinstvenog plocnika i kolovoza (sa parkinzima) u istom nivou koji bi u odredjeno vreme (doba dana, godine,...) funkcionisali kao jedna pešacka ulica -formiranje nekoliko garaža ispod ulice, koje kao alternativno rešenje može služiti kao model za parkiranje u slicnima ulicama u okruženju

IDEJNO PROGRAMSKO REŠENJE

Ako je došao trenutak da se urbanisticki isprati spontano nastala potreba za konceptom ulice umirenog saobracaja, onda to treba svakako iskoristiti za nešto više. Pre samo dvanaestak godina, kada se u senovitoj, dorcolskoj ulici otvorio kafic “Ipanema” nije se mogla ocekivati komercijalizacija “brzi razvoj” jedne ne baš tako blizu i “ne baš tako daleke” ulice od Knez Mihajlove. Jedan po jedan, otvorilo se dvadesetak kafea, restorana i po koja radnja. Na neki nacin ulica je sadržajno napredovala toliko da forma više ne odgovara sadržaju. Njen pocetak kod Kalemegdana i završetak u dnu Skadarlije vec samo po sebi cini važnu vezu izmeju ta dva beogradska toponima. Sa jedne strane kulturno istorijski spomenik i park, a sa druge karakteristicna starogradska boemska cetvrt uticaće na to da se sadržaji prizemlja, suterena i partera nadovezuju na te dve reperne tacke. Ne samo restorani i kafea i po koja radnja, koje se stidljivo pomaljaju izmedju bašti kafea, vec i novi sadržaji sa akcentom na kulturu i istoriju su potrebni ovoj ulici (galerije, knjižare, internet kafei, antikvarnice, prodavnice suvenira) Razliciti sadržaji privuci ce korisnike u razlicito doba dana, a ne uglavnom nocu, pa ce ulica dobiti na živosti. Svodjenjem saobracaja na minimalnu meru povecace se površine za pešake, što ce otvoriti i mogucnost za razne manifestacije na otvorenom. Lokalno posmatrano opremanjem ulice savremenim mobilijarom, formiranjem karakteristicnih ambijenata i mesta za okupljanje, podici ce se kvalitet stanovanja i boravka ne samo u ul.Strahinjica Bana, vec i ostalim u okolini. Dorcolci, koji inace imaju jako izražen osecaj pripadnosti svom kraju, bice još ponosniji i zadovoljniji, jer ce se stvoriti niz tacaka za komšijsko okupljanje i druženje.

|| 02.1.1. Kragujevac || 02.1.2. Trifkovićev trg ||

03.1.1 projekat porodične kuće
Monte Bora - Italija

|| 03.1.2. Jovanova || 03.1.3. Krajiška || 03.1.4. Simina || 03.1.5. Milana Rakića

03.1.2 projekat porodične kuće u
Jovanovoj ulici - Beograd

|| 03.1.1. Monte Bora || 03.1.3. Krajiška || 03.1.4. Simina || 03.1.5. Milana Rakića

03.1.3 projekat rekonstrukcije kuće u
Krajiškoj ulici - Beograd

|| 03.1.1. Monte Bora || 03.1.2. Jovanova || 03.1.4. Simina || 03.1.5. Milana Rakića ||

03.1.4 projekat rekonstrukcije kuće u
Siminoj ulici - Beograd

|| 03.1.1. Monte Bora || 03.1.2. Jovanova || 03.1.3. Krajiška || 03.1.5. Milana Rakića

03.1.5 projekat grupacije porodičnih
stambenih objekata u ulici
Milana Rakića - Beograd

|| 03.1.1. Monte Bora || 03.1.2. Jovanova || 03.1.3. Krajiška || 03.1.4. Simina ||

03.2.1 projekat višeporodicnog
stambenog objekta u
Strumičkoj ulici - Beograd

|| 03.2.2. Požarevačka ||

03.2.2 projekat viseporodicnog
stambenog objekta u
Požarevačkoj ulici - Beograd

|| 03.2.1. Stumička ||

03.3.1 projekat poslovnog objekta
zanatskog tipa za preradu
i skladištenje mesa ribe
kompleks SQUADRA - Dobanovci

http://www.squadra.rs/

|| 03.3.2. hala KOMPRESOR || 03.3.3. RENAULT || 03.3.4. MEGASTORES BGD || 03.3.5. CARPETLAND ||

03.3.2. projekat rekonstrukcije hale
u izložbeno-poslovni prostor
KOMPRESOR - Beograd

http://www.kare-design.com/
http://www.nitea.rs/#/pocetna/
http://www.haus.co.rs/

|| 03.3.1. SQUADRA || 03.3.3. RENAULT || 03.3.4. MEGASTORES BGD || 03.3.5. CARPETLAND ||

03.3.3. projekat salona automobila
R E N A U L T - Beograd

http://www.akkompresor.rs

|| 03.3.1. SQUADRA || 03.3.2. hala KOMPRESOR || 03.3.4. MEGASTORES BGD || 03.3.5. CARPETLAND ||

3.3.4. projekat salona
MEGASTORES Elektroniki - Beograd

http://www.electroniki.rs

|| 03.3.1. SQUADRA || 03.3.2. hala KOMPRESOR || 03.3.3. RENAULT || 03.3.5. CARPETLAND ||

03.3.5. projekat salona
CARPETLAND - Beograd

http://www.carpetland.rs/

|| 03.3.1. SQUADRA || 03.3.2. hala KOMPRESOR || 03.3.3. RENAULT || 03.3.4. MEGASTORES BGD ||

04.2.1 fast food
MOLE - Beograd

|| 04.2.2. PAUZZZA ||

04.2.2 fast food
PAUZZZA - Beograd

|| 04.2.1. MOLE ||

04.3.1. prodajni salon
ARTEFACTO - Beograd

http://www.artefacto.co.yu/

|| 04.3.2. IPS-MAMUT || 04.3.3. TRAMPEX ||

04.3.2. prodajni prostor
IPS-MAMUT „UŠĆE“- Beograd

|| 04.3.1. ARTEFACTO || 04.3.3. TRAMPEX ||

04.3.3. poslovni prostor
TRAMPEX - Beograd

|| 04.3.1. ARTEFACTO || 04.3.3. IPS-MAMUT ||

04.4.1. galerija
O3ONE - Beograd

http://www.o3one.rs

04.1.1. restoran VUK - Beograd

http://www.restoranvuk.com/

|| 04.1.2. PePen || 04.1.3. RUBIN || 04.1.4. RAD ||

04.1.2. restoran PePen - Beograd

http://www.pepen.rs

|| 04.1.1. VUK || 04.1.3. RUBIN || 04.1.4. RAD ||

04.1.3. restoran RUBIN - Beograd

http://www.portal-srbija.com
http://www.011info.com

|| 04.1.3. VUK || 04.1.2. PePen || 04.1.4. RAD ||

04.1.4. restoran RAD - Beograd

|| 04.1.1. VUK || 04.1.2. PePen || 04.1.3. RUBIN ||

04.5.1. loft SADAF 4
Jumeirah Beach Residence - Dubai

|| 04.5.2. LION || 04.5.3. MAKEDONSKA || 04.5.4. JEVREMOVA || 04.5.5. VOZDOVAC || 04.5.6. RESAVSKA ||

04.5.2. privatan stan
Lion - Beograd

|| 04.5.1. SADAF 4 || 04.5.3. MAKEDONSKA || 04.5.4. JEVREMOVA || 04.5.5. VOZDOVAC || 04.5.6. RESAVSKA ||

04.5.3. privatan stan
Makedonska - Beograd

|| 04.5.1. SADAF 4 || 04.5.2. LION || 04.5.4. JEVREMOVA || 04.5.5. VOZDOVAC || 04.5.6. RESAVSKA ||

04.5.4. privatan stan
Jevremova - Beograd

|| 04.5.1. SADAF 4 || 04.5.2. LION || 04.5.3. MAKEDONSKA || 04.5.5. VOZDOVAC || 04.5.6. RESAVSKA ||

04.5.5. privatan stan
Voždovac - Beograd

|| 04.5.1. SADAF 4 || 04.5.2. LION || 04.5.3. MAKEDONSKA || 04.5.4. JEVREMOVA || 04.5.6. RESAVSKA ||

04.5.6. privatan stan
Resavska - Beograd

|| 04.5.1. SADAF 4 || 04.5.2. LION || 04.5.3. MAKEDONSKA || 04.5.4. JEVREMOVA || 04.5.5. VOZDOVAC ||